yläbanneri
Perinteistä maaseudulla työskentelemistä, asumista ja elämistä iloisten ihmisten kylissä!
Etusivu
Ajankohtaista
KAKry
Tiedotteet
Kylähullu
Tapahtumakalenteri
Yrityspörssi
Vuokrataan
Tontit
Kuvagalleria
Yhteystiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013     

Koijärven alueen kylät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013
 

Koijärven alueen kylät ry:n muodostavat Forssan pohjoisen alueen kylät: Kojo (mukaan lukien Raitoo, Suonpää ja Saviniemi), Matku, Peräjoki-Lempää ja Vuoltu.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä, kylätoimikuntien sekä kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelimenä ja edunvalvojana Koijärven alueella järjestäen kokouksia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Yhdistys osallistuu aluettaan koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, toimii yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten yhdistysten, järjestöjen, viranomaisten kanssa sekä toimii alueen asukkaiden elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi.

Yhdistys tekee alotteita ja selvityksiä viranomaisille sekä pyrkii edistämään kylä- ja asukastoimikuntien sekä yhdistysten omatoimisuutta.

Vuoden 2013 tärkein asia on kouluasian eteenpäin vieminen. Toinen tärkeä asia on laatia valmiiksi kyläsuunnitelmien yhteenveto. 

Kevät- ja syyskokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä kokouksia.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Hallitukseen kuuluu kaksi edustajaa ja puheenjohtaja kustakin kyläyhdistyksestä.

Talous
Kylähullu-lehteä taloutta hoidetaan ilmoitusmyynnillä ja joulu- ja kesätorien tuotoilla. Uusia varainhankinnan keinoja mietitään. Kylien tiedotusta toteutetaan edelleen kyläyhdistysten toimesta ja etsitään kulujen tasaamiseen mahdollisuuksia myös tiedotetta käyttävien alueen muiden yhdistysten kanssa. Yhdistyksen toimintaa ylläpidetään jasenmaksuilla ja talkootyöllä.


1. SOSIAALINEN VIIHTYMINEN

Sosiaalinen yhteistyö

Tiedottaminen
Kylähullu-lehteä toimitetaan kerran vuodessa kesäkuun alussa. Lehden toimittamisesta ja taittamisesta vastaavat vuoden 2013 alussa valittava päätoimittaja ja toimitustiimi.

Tiedote toimitetaan 4-5 kertaa vuoden aikana. Tiedotteen teosta vastaa kyläsihteeri Anne Kettunen 31.7. saakka.

Nettisivujen www.koijarvenalueenkylat.fi päivittämisen tekstien ja kuvien osalta hoitaa kyläsihteeri 31.7. saakka.

Yhteistyön vahvistaminen eri kylien välillä

Tapahtumat
Yhdistys järjestää ja on mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, kuten Kesätorit ja Joulumyyjäiset. Itsenäisyyspäivä ja kaatuneiden muistopäivän toteuttaminen yhteistyössä seurakunnan kanssa ja vetovastuussa ovat vuoroin eri kylien kyläyhdistykset. Kukin kylä voi vuorollaan tehdä oman näköisensä jumalanpalveluksen tai messun Koijärven kirkoon tai Matkun rukoushuoneelle.                                          

Kaikkien uusien asukkaiden muistaminen
Vuoden aikana syntyneiden vauvojen muistaminen ja uusien asukkaiden tervehtiminen muun muassa Kylähullu-lehden ojentamisella.

Linja-autokatosten ja liikennejakajien huolto
Tiepiirin kanssa sovitut linja-autokatosten vuosittainen huolto ja liikenteenjakajien istutuksien laittaminen ja huoltaminen jatkuvat.


2. YHDYSKUNTARAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖ

Turvallinen liikkuminen
Turvallisen liikkumisen asian ajaminen jatkuu. Tähän kuuluvat kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja Matkun Kukkapään risteyksen leventäminen.

Kyläsuunnitelma
Yhdistys kokoaa kyläyhdistysten kyläsuunnitelmat yhteen.

Maaseutuasumisen edistäminen
Osayleis- tai kyläkaavan selvittäminen.


3. TYÖ- JA TOIMEENTULO JA PERUSPALVELUT

Ympäristökoulun suunnittelu yhteistyössä Forssan kaupungin kanssa
Osallistutaan koulukeskuksen suunnitteluun Forssan kaupungin kanssa.

Valijärvi-keskuksen kehittäminen
Valijärvi-toimikuntaa edustaa 36:sta Forssan alueen eri yhdistyksestä valitut edustajat, puheenjohtajana toimii Paula Kemppi. Toimikunnan tehtävänä on edelleen kehittää ja ylläpitää Valijärveä ja huvilaa.

 

Sivustoa ylläpitää Koijärven alueen kylät ry